Kilder2020-01-30T16:56:46+01:00

Kilder

Denne siden er eid og utarbeidet av Novo Nordisk. Hensikten er å opplyse om overgangsalderen, symptomer og plager, behandlingsmetoder, samt å gi gode råd for hvordan man kan komme seg gjennom overgangsalderen på en god måte.

Du kan lese mer og få flere tips til en god overgangsalder ved å følge vår Facebookside her

Informasjonen på siden er hentet fra følgende kilder:

Kilder

  1. https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause (03. des. 2019)
  2. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi-2015/Klimakteriet/ (03. des. 2019)
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; IMS Writing Group. 2016 IMS Recommendation on women`s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016; 19(2): 109-50.
  4. Sturdee DW & Panayon N behalf of the International Menopause Society Writing Group (2010) Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric, 13:6, 509–522
  5. Zerbinati N, Serati M, Origoni M, et al. Microscopic and ultrastructural modifications of postmenopausal atrophic vaginal mucosa after fractional carbon dioxide laser treatment. Lasers Med Sci. 2015;30(1): 429–436
  6. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. Menopause. 2017 Jul;24(7):728-753