Kilder2020-04-15T12:10:29+02:00

Kilder

Denne siden er eid og utarbeidet av Novo Nordisk. Hensikten er å opplyse om overgangsalderen, symptomer og plager, behandlingsmetoder, samt å gi gode råd for hvordan man kan komme seg gjennom overgangsalderen på en god måte.

Du kan lese mer og få flere tips til en god overgangsalder ved å følge vår Facebookside her

Informasjonen på siden er hentet fra følgende kilder:

Kilder

  1. https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause (12.mar.2020)
  2. https://www.legeforeningen.no/contentassets/a5d7370e547a4198900ada248f77a6cb/klimakteriet.pdf (12.mar.2020)
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; IMS Writing Group. 2016 IMS Recommendation on women`s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016; 19(2): 109-50.
  4. Sturdee DW & Panayon N behalf of the International Menopause Society Writing Group (2010) Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric, 13:6, 509–522
  5. Zerbinati N, Serati M, Origoni M, et al. Microscopic and ultrastructural modifications of postmenopausal atrophic vaginal mucosa after fractional carbon dioxide laser treatment. Lasers Med Sci. 2015;30(1): 429–436
  6. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. 2017 Jul;24(7):728-753